Recykling


Szanowni Klienci,

Informujemy, że zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495 z późn. zmianami) każdy sprzęt oznakowany znaczkiem "przekreślonego kosza na śmieci" po okresie jego eksploatacji nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami, ale musi być przekazany do recyklingu.

W imieniu naszej firmy obowiązki nakładane przez Ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przejęła Organizacja Odzysku Auraeko. Zgodnie z Umową zawartą przez naszą firmę z Auraeko, Organizacja ta zajmuje się zbieraniem, logistyką odbioru zużytego sprzętu z miejsca zbiórki oraz zapewnia sieć zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Lista regionalnych firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na rzecz Organizacji Odzysku Auraeko - plik w formacie pdf.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o bateriach i akumulatorach obowiązki wynikające z tej ustawy przejęła w imieniu naszej firmy REBA Organizacja Odzysku S.A.
Przypominamy, że ustawa nakłada obowiązek zbierania i przekazywania zużytych baterii do zakładów przetwarzania. Szczegółowe informacje dla sklepów dotyczące zbierania zużytych baterii znajdują się na stronie Organizacji Odzysku REBA S.A. pod adresem www.reba.com.pl                                                                                      

Dowiedz się pierwszy o nowościach!

x
Dostępna ilość: szt.